Privacy policy

Politica RETRO FUTURE privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Cuprinsul politicii

 1. Identitatea si datele de contact ale operatorului datelor dumneavoastra cu caracter personal
 2. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal        
 3. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram 
 4. Sursele din care noi obtinem datele dumneavoastra cu caracter personal      
 5. Modurile in care va prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal    
 6. Scopurile in care sunt prelucrate datele dumneavoastra cu caracter personal si temeiurile juridice ale prelucrarilor de date cu caracter personal      
 7. Destinatarii / categoriile de destinatari ale datelor dumneavoastra cu caracter personal        
 8. Drepturile dumneavoastra     
 9. Obligatia dumneavoastra sau lipsa acesteia de a ne furniza datele dumneavoastra cu caracter personal        
 10. Modificarea prezentei politici 
 11. Caracterul exclusiv al acestei politici  

 

FOARTE IMPORTANT:

Va informam ca aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal, in orice moment.

Dreptul de opozitie se poate exercita de catre persoana vizata (adica de catre dumneavoastra) fata  de operator (RETRO FUTURE) numai intr-unul din urmatoarele doua cazuri:

 1. „În orice moment, persoana vizată are dreptul să se opună, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din GDPR, a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în  care  operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul  este  constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.”
 2. „Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.” 

 

1. Identitatea si datele de contact ale operatorului datelor dumneavoastra cu caracter personal

RETRO FUTURE este operator de date cu caracter personal.

Datele de contact ale RETRO FUTURE sunt urmatoarele:

Telefon: 0375393030

Email: [email protected]

2. Datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal

RETRO FUTURE  a desemnat un responsabil cu protectia  datelor cu caracter personal, iar acesta poate fi contactat la adresa de e-mail [email protected]

In masura in care nu se doreste contactarea responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal prin e-mail, se poate utiliza orice alt tip de corespondenta, folosindu-se datele de contact ale RETRO FUTURE mentionate la cap. 1 precedent.

3. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram

In functie de categoria de persoane din care faceti parte, precum si in functie de modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal ajung in posesia noastra, noi va putem prelucra, in tot sau in parte, urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 1. date privind identificarea (ex. nume, prenume, domiciliu etc),
 2. date privind identificarea folosind mijloace de comunicare la distanta (ex. numar de telefon, adresa de e-mail, IP-ul unui dispozitiv etc.),
 3. date privind coduri unice de identificare (ex. CNP-ul),

De asemenea, tot in functie de categoria de persoane din care faceti parte, precum si in functie de modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal ajung in posesia noastra, noi va putem prelucra, in tot sau in parte, urmatoarele categorii de date sensibile cu caracter personal:

4. Sursele din care noi obtinem datele dumneavoastra cu caracter personal

Sursele din care noi obtinem datele dumneavoastra vor fi furnizate de catre dumneavoastra (ex. ne transmiteti un e-mail sau ne contactati telefonic)

5. Modurile in care va prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal

 

RETRO FUTURE va poate prelucra datele cu caracter personal, in tot sau in parte, prin urmatoarele moduri:

 1. colectare (ex. primirea unui contract semnat de dumneavoastra, primirea unei cereri de oferta din partea dumneavoastra,  plasarea unei comenzi)
 2. stocare (ex. Pastrarea datelor de logare pe platforma),
 3. inregistrare (ex. inregistrarea dumneavoastra in baza noastra de clienti),
 4. vizualizare (ex. vizualizarea datelor dumneavoastra de contact din baza noastra de date, vizualizarea unui document transmis de dumneavoastra etc),
 5. modificare (ex. cand ne solicitati sa va modificam datele dumneavoastra de contact etc),
 6. criptare (ex. cand criptam dispozitivele care va stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal),
 7. transmitere / divulgare (ex. cand transmitem datele dumneavoastra catre ANAF prin intermediul declaratiilor contabile),
 8. distrugere (ex. cand va stergem din baza de date a clientilor activi, cand stergem un e-mail primit de la dumneavoastra si / sau in legatura cu dumneavoastra etc),
 9. orice alte operatiuni efectuate asupra / in legatura cu datele dumneavoastra cu caracter personal (ex. traducerea datelor intr-o limba straina, restrictionarea accesului, pseudonimizarea datelor, anonimizarea datelor etc).

6. Scopurile in care sunt prelucrate datele dumneavoastra cu caracter personal si temeiurile juridice ale prelucrarilor de date cu caracter personal

RETRO FUTURE prelucreaza o serie de date cu caracter personal avand la baza unul sau mai multe scopuri, precum si unul sau mai multe  temeiuri juridice, potrivit celor expuse in continuare.

Pentru a intelege scopurile si temeiurile juridice pentru care va prelucram datele cu caracter personal va rugam sa accesati categoria de persoane din care faceti parte.

6.1 Potentiali clienti / Clienti / Fosti clienti RETRO FUTURE si alte persoane aflate in legatura cu acestia

RETRO FUTURE prelucreaza datele cu caracter personal ale potentialilor sai clienti / clienti / fosti clienti, persoane fizice.

6.1.1 Perioada pre-contractuala Scopurile prelucrarii

RETRO FUTURE are ca scop oferirea / asigurarea serviciilor  sale catre un numar cat mai mare de persoane / entitati.

In perioada pre-contractuala RETRO FUTURE va prelucreaza   datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 1. in vederea initierii si sustinerii unui dialog cu dumneavoastra,
 2. in vederea prezentarii serviciilor noastre,
 3. in vederea obtinerii din partea dumneavoastra a unor informatii pe baza carora sa va putem propune servicii adaptate cerintelor dumneavoastra,
 4. in vederea intelegerii cerintelor si tendintelor pietei de profil (ex. ce servicii se cauta, de catre ce categorii de clienti, la ce preturi etc)
 5. in vederea intelegerii modului in care putem sa ne imbunatatim serviciile
 6. in vederea intelegerii modului in care trebuie sa ne organizam activitatea din toate punctele de vedere (comercial / marketing / HR / IT / financiar etc)
 7. in vederea protejarii drepturilor si intereselor noastre (ex. in cazul in care dumneavoastra va considerati prejudiciati in vreun fel de modul in care ne-am prezentat serviciile).

Temeiurile juridice ale prelucrarii

Temeiurile juridice de prelucrare a datelor dumneavoastra il reprezinta Regulamentul GDPR.

In considerarea celor expuse mai sus este posibil ca RETRO FUTURE sa intre in contact cu dumneavoastra, fie din proprie initiativa (ex. va transmite un e-mail), fie din initiativa dumneavoastra (ex. ne contactati telefonic, vizitati site-ul nostru etc).

Perioada de stocare a datelor

In masura in care dumneavoastra nu deveniti client al RETRO FUTURE, datele dumneavoastra urmeaza sa fie eliminate, in mod definitiv, in termen de 30 zile calendaristice de la momentul la care devine cert ca nu veti deveni clientul nostru (ex: ne transmiteti un e-mail prin care ne informati, intrerupeti comunicarea cu noi un interval de timp ce depaseste o perioada rezonabila, va informam ca nu va putem oferi serviciile solicitate etc).

6.1.2 Perioada contractuala / post – contractuala Scopurile prelucrarii

RETRO FUTURE furnizeaza / asigura servicii clientilor sai, isi indeplineste o serie de obligatii legale / conventionale si isi adapteaza strategia de afaceri in functie de cerintele pietei de profil.

In perioada contractuala / post-contractuala RETRO FUTURE va prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 1. in vederea initierii si sustinerii unui dialog cu dumneavoastra
 2. in vederea obtinerii din partea dumneavoastra a unor informatii pe baza carora sa va putem propune si alte servicii care s-ar putea sa vi se potriveasca, altele decat cele deja contractate
 3. in vederea prezentarii serviciilor noastre, altele decat cele pe care deja le-ati contractat
 4. in vederea indeplinirii unor obligatii legale (ex. obligatia de a intocmi si mentine actele de contabilitate primara)
 5. in vederea intelegerii cerintelor si tendintelor pietei de profil (ex. ce servicii se cauta, de catre ce categorii de clienti, la ce preturi etc),
 6. in vederea intelegerii modului in care putem sa ne imbunatatim serviciile (ex. evaluarea colaboratorilot interni / externi, analizarea oportunitatii angajarii de personal suplimentar, analizarea oportunitatii achizitionarii de diverse echipamente IT etc),
 7. in vederea intelegerii modului in care trebuie sa ne organizam activitatea din toate punctele de vedere (comercial / marketing / HR / IT / financiar etc) (ex. analizarea modului in care ne prezentam societatea etc),
 8. in vederea protejarii drepturilor si intereselor noastre (ex. in cazul in care dumneavoastra nu achitati contravaloarea facturilor emise si suntem nevoiti sa initiem un proces civil).

Temeiurile juridice ale prelucrarii

Temeiurile juridice de prelucrare a datelor dumneavoastra:

 1. prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unor obligatii legale ce ne revin (ex: obligatia de a intocmi si tine acte de contabilitate primara, cum ar putea fi contractul incheiat cu dumneavoastra, facturile emise catre dumneavoastra, etc);
 2. prelucarari in scopuri de marketing.

Perioada de stocare a datelor

Datele dumneavoastra urmeaza sa fie stocate de noi pe intreaga perioada contractuala, precum si ulterior incetarii raporturilor contractuale pentru o perioada de 2 ani calendaristici, calculati de la 1 ianuarie a anului ulterior celui in care ati plasat ultima comanda.

Motivele pentru care va stocam datele pentru perioada expusa mai sus sunt urmatoarele:

 1. pe durata derularii contractului datele ne sunt necesare pentru a putea cunoaste care sunt parametrii pe care trebuie sa-i respectam fata de dumneavoastra (ex: ce servicii trebuie sa va furnizam, unde, in ce conditii, cu ce costuri etc),
 2. pe durata derularii contractului, cat si ulterior, datele sunt cuprinse intr-o serie de acte financiar-contabile pe care legea ne obliga sa le pastram (ex: contractul, facturile emise, ordinele de plata, inregistrarile bancare, chitantele etc),
 3. pe durata derularii contractului, cat si ulterior, datele ne sunt necesare pentru a va putea informa cu privire la oportunitatea oferirii unor servicii care s-ar putea sa vi se potriveasca servicii diferite fata de cele initial contractate
 4. pe durata derularii contractului, cat si ulterior, datele ne sunt necesare pentru a intelege tendintele pietei, ce tip de servicii se cauta, ce exista pe piata, care sunt costurile pe care clientii sunt disponibili sa le aloce etc, cunoasterea acestor informatii ajutandu-ne sa ne adaptam strategia de business pentru a ramane in piata de profil intr-un mod cat mai competitiv si cat mai aproape de nevoile reale ale dumneavoastra,
 5. pe durata derularii contractului, cat si ulterior, datele  ne  sunt necesare pentru analizarea activitatii proprii si a modului in care o desfasuram  (analiza interna) astfel incat  sa  ne adaptam  pietei intr- un mod cat mai corespunzator

7          Destinatarii /categoriile de destinatari ale datelor dumneavoastra cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal, in functie de circumstante, pot fi / vor fi transmise de noi catre:

 1. persoanele care actioneaza sub atenta indrumare a noastra (colaboratori interni),
 2. co-operatorii nostri de date cu caracter personal
 3. persoanele care actioneaza sub atenta indrumare a co-operatorilor nostri de date cu caracter personal
 4. persoanele imputernicite sa prelucreze datele cu caracter personal in numele nostru (ex. o firma de curierat, o banca etc),
 5. persoanele care actioneaza sub atenta indrumare a persoanelor imputernicite sa prelucreze datele cu caracter personal in numele nostru (ex. un sofer angajat la o firma de curierat, un angajat al unei banci etc),
 6. dumneavoastra, in masura in care intelegeti sa va exercitati unul din drepturile prevazute de lege (ex. dreptul de acces),

Transmiterea datelor cu caracter personal catre persoanele expuse mai sus se va realiza numai si numai in masura in care aceasta transmitere:

 1. fie este impusa de necesitatea atingerii scopurilor in care noi va prelucram datele cu caracter personal,
 2. fie este impusa de lege.

8. Drepturile  dumneavoastra

In ceea ce priveste datele dumneavoastra cu caracter personal dumneavoastra aveti o serie de drepturi:

 1. dreptul de acces la datele dumneavoastra,
 2. dreptul de a rectifica datele dumneavoastra,
 3. dreptul de a obtine stergerea datelor dumneavoastra,
 4. dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra,
 5. dreptul de a va opune la prelucrarea datelor dumneavoastra,
 6. dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii competente in materia prelucrarii datelor cu caracter personal.

RETRO FUTURE va faciliteaza exercitarea drepturilor dumneavoastra, motiv pentru care nu ezitati sa ne contactati la adresa [email protected].

9. Obligatia dumneavoastra sau lipsa acesteia de a ne furniza datele dumneavoastra cu caracter personal

Ca regula generala, RETRO FUTURE nu va obliga, in niciun fel, sa ne transmiteti datele dumneavoastra cu caracter personal.

Cu toate acestea, in anumite situatii, daca nu ne transmiteti datelele dumneavoastra cu caracter personal, nu putem sa ne indeplinim scopurile expuse mai sus.

10. Modificarea prezentei politici

RETRO FUTURE va informeaza ca prezenta politica de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal este o prezentare a modului in care noi, astazi, cand cititi prezentul material, va prelucram datele cu caracter personal.

Exista posibilitatea ca noi sa actualizam, din timp in timp, aceasta politica (ex. din cauza unor modificari legislative, din cauza faptului ca dorim sa va prelucram datele in alte scopuri si / sau pe baza altor temeiuri juridice etc).

In aceste din urma cazuri actualizarea politicii se va realiza fara a va afecta, in niciun fel, drepturile si interesele legime in materia protectiei datelor cu caracter personal.

11. Caracterul exclusiv al acestei politici

Prezenta politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a fost dezvoltata intern de RETRO FUTURE exclusiv pentru uzul propriu si este proprietatea exclusiva a RETRO FUTURE.

Reproducerea, in tot sau in parte, a prezentei politici nu se poate realiza decat cu consimtamantul expres si in scris al RETRO FUTURE